Our Projects

November 16

Beca de formació en trasplantament hepàtic infantil a l'Hospital Vall d'Hebron

  • DESCRIPCIÓ

    Beca de formació en trasplantament hepàtic infantil a l'Hospital Vall d'Hebron

  • OBJECTIU

    Aconseguir que un metge en formació s'especialitzi i investigui en trasplantament hepàtic en el servei de pediatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron.

Aquest mes de desembre, la Fundació Eric Abidal organitza el seu primer torneig solidari de futbol sala a Sant Cugat del Vallès, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat, el Club de Futbol Sala Sant Cugat i també l’empresa RICOH, per recaptar fons per a la creació d’una beca que ha de permetre que un metge, encara en formació, s’especialitzi i investigui en trasplantament hepàtic en el servei de pediatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. La beca tindrà una durada d’una any, des de gener a desembre de 2016.

La necessitat de continuar avançant en els tractaments

La creació d’aquesta beca és un pas més perquè més metges estiguin formats en un camp i un òrgan molt especialitzat. I és que tot i els excel·lents resultats dels programes de trasplantaments, el trasplantament hepàtic no està exempt de complicacions. És per aquest motiu que les principals vies de recerca de l’Hospital Vall d’Hebron es centren en la millora de la qualitat de vida dels pacients trasplantats i el trasplantament de cèl·lules hepàtiques que evitin el trasplantament de fetge.

Actualment desenvolupen dos programes actius d’investigació què estan centrats en millorar l’accessibilitat al trasplantament dels pacients pediàtrics.

D’una banda, col·laboren estretament amb l’Hospital de Sant Luc de Brussel·les per a realitzar trasplantament de precursors d’hepatòcits en trastorns de cicle de la urea.

Els trastorns del cicle de la urea són unes malalties metabòliques en què tenim dèficit d’un dels cinc enzims que ens ajuden a metabolitzar les proteïnes per formar urea (que es pot eliminar per l’orina). Quan aquestes proteïnes no es metabolitzen correctament, generen substàncies que són tòxiques per a l’organisme. Ja que els hepatòcits funcionen de manera correcta excepte en aquesta funció, l’objectiu es transfondre cèl·lules del fetge (hepatòcits) a la nidificació del fetge i que siguin capaços de suplir aquesta funció sense haver de trasplantar completament l’òrgan.

El segon estudi que es porta a terme des de l’Hospital Universitari Matern Infantil de la Vall d’Hebron és un projecte de bioenginyeria. Es tracta de treure totes les cèl·lules d’un fetge (descel·lularitzar el fetge) deixant tan sols un esquelet de col·lagen. Posteriorment, s’infon cèl·lules hepàtiques sanes perquè es disposen formant un nou fetge que podria ser trasplantat. En un futur, aquestes cèl·lules podrien fins i tot ser modificades genèticament abans de posar-les a l’esquelet de col·lagen, per evitar la necessitat d’immunosupressió.

Hospital de la Vall d’Hebron: els trasplantaments i les xifres

L’Hospital de la Vall d’Hebron és un centre pioner en l’hepatologia pediàtrica a nivell europeu. El 1985 es va realitzar en aquest centre el primer trasplantament hepàtic de l’Estat. Aquest trasplantament es va dur a terme en un pacient pediàtric afectat d’una atrèsia de vies biliars. Des de llavors s’han realitzat més de 300 trasplantaments de fetge en nens, tenint la millor supervivència de l’empelt i del pacient d’Espanya i equiparable a la dels millors centres europeus i anglosaxons (superior al 95% després de 5 anys de trasplantament).

Un dels principals reptes que es plantegen en l’actualitat és donar resposta a l’augment de demanda de trasplantament. Tot i que Espanya és el país del món amb una major ràtio de donants per milió d’habitants (36 donants per milió d’habitants), encara que segueix sent insuficient per al volum de malalts de fetge terminals. Això ha fet que s’hagin de buscar noves vies per obtenir òrgans, com poden ser el trasplantament de donant viu o el trasplantament “split” (trasplantar dos pacients utilitzant un sol fetge).

L’Hospital de la Vall d’Hebron va ser el primer a realitzar un trasplantament “split” d’Espanya en 1991 i disposa un programa actiu de trasplantament de donant viu (aproximadament el 40% dels pacients es trasplanten d’aquesta manera).

El sistema nacional de trasplantaments espanyol és un model d’èxit reconegut internacionalment basat en la coordinació i col·laboració en la realització de trasplantaments d’òrgans entre les diferents comunitats autònomes. L’any 2014, el 21% dels òrgans trasplantats a Espanya van ser donats per una persona resident en una comunitat autònoma diferent de la d’aquella que el va rebre. Catalunya realitza més de la cinquena part dels seus trasplantaments amb òrgans procedents d’altres autonomies.

Aproximadament una tercera part dels pacients trasplantats de fetge pediàtrics del centre són residents a altres comunitats autònomes.

L’Hospital compleix 60 anys

D’aquesta manera, la Fundació Eric Abidal se suma als actes de commemoració del 60 aniversari de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron mitjançant la creació d’aquesta beca per finançar a un metge pediatre pel període d’un any, des de gener a desembre de 2016. El metge becat estarà sota la supervisió del Dr. Carlos Rodrigo Gonzalo de Llíria, Cap de Servei de Pediatria de l’Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron.

< AnteriorBeca de formació en trasplantament hepàtic infantil a l'Hospital Vall d'Hebron